Showing all 25 results

Show sidebar
Sale
Close

Đầu ghi UNV 32 Kênh IP Ultra265 4K – NVR304-32E-B (4 HDD)

22,500,000  20,250,000 
Sale
Close

Đầu ghi UNV 32 Kênh IP Ultra265 4K – NVR302-32S (2 HDD)

11,185,000  10,185,000 
Sale
Close

Đầu ghi UNV 16 Kênh IP Ultra265 4K – NVR302-16S (2 HDD)

8,000,000  7,000,000 
Sale
Close

Đầu ghi Hikvision TVI 4 kênh 1080P – DS-7116HGHI-K1

7,680,000  6,880,000 
Sale
Close

Đầu ghi Hikvision TVI 16 kênh 720P – DS-7116HGHI-F1/N

4,860,000  4,060,000 
Sale
Close

Đầu ghi Hikvision TVI 4 kênh 1080P – DS-7108HGHI-K1

5,180,000  4,380,000 
Sale
Close

Đầu ghi Hikvision TVI 8 kênh 720P – DS-7108HGHI-F1/N

3,250,000  2,450,000 
Sale
Close

Đầu ghi Hikvision TVI 4 kênh 720P – DS-7104HGHI-F1

2,770,000  1,970,000 
Sale
Close

Đầu ghi UNV 8 kênh IP – NVR301-08LB

3,193,000  2,930,000 
Sale
Close

Đầu ghi UNV 4 kênh IP – NVR301-04LB

2,690,000  2,490,000 
Sale
Close

Đầu ghi UNV 8 kênh IP POE H265 – NVR301-08LB-P8

8,350,000  6,290,000 
Sale
Close

Đầu ghi UNV 4 kênh IP POE H265 – NVR301-04LB-P4

5,500,000  4,545,000 
Sale
Close

Đầu ghi 8 kênh Global 5 trong 1 – TVI, CVI, AHD, IP, ANLOGUE

2,990,000  2,750,000 
Sale
Close

Đầu ghi 4 kênh Global 5 trong 1 – TVI, CVI, AHD, IP, ANLOGUE

2,620,000  2,220,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình IP KoreaHD – 16 Kênh chuẩn H265+(4K)

16,900,000  16,300,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình IP KoreaHD – 8 Kênh chuẩn H265+(4K)

9,990,000  9,600,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình IP KoreaHD – 4 Kênh chuẩn H265+(4K)

6,990,000  6,240,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình TVI KoreaHD – 16 Kênh chuẩn H264+

8,290,000  7,880,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình TVI KoreaHD – 8 Kênh chuẩn H264+

4,990,000  4,660,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình TVI KoreaHD – 4 Kênh chuẩn H264+

3,990,000  3,675,000 
Sale
Close

Đầu ghi Camera IP Global – 16 kênh NVR-0116M

12,570,000  6,033,000 
Sale
Close

Đầu ghi Camera IP Global – 8 kênh NVR-0108M

4,255,000  2,043,000 
Sale
Close

Đầu ghi Camera IP Global – 4 kênh NVR-0104M

3,675,000  1,765,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình Vitacam NVR-V8

2,290,000  1,890,000 
Sale
Close

Đầu ghi hình Vitacam NVR-V4

1,790,000  1,490,000