Công nghệ khóa thông minh dùng thẻ từ là một trong những lựa chọn ưu tiên của ngày càng nhiều chủ khách sạn. Đúng như thế gọi, đây là loại khóa dùng thẻ để xác nhận quyền truy cập bằng cách đọc thông tin chỉ cần đưa thẻ ra trước đầu đọc trên thân khóa trong vài giây, hệ thống sẽ đọc thông tin trên thẻ và đối chiếu với cơ sở dữ liệu có trước để mở khóa.

 

Hiển thị tất cả 23 kết quả

Show sidebar
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 309 – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6.700.000,0 6.200.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 309B – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7.300.000,0 6.800.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 308ZB – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7.300.000,0 6.800.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-308Z – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6.700.000,0 6.200.000,0
Sale
Close

Khóa cửa vân tay nhôm Zivio ZF-402SB: Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6.800.000,0 6.300.000,0
Sale
Close

Khóa cửa vân tay nhôm Zivio ZF-402S: Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

5.900.000,0 5.400.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-400B – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7.500.000,0 7.000.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-400 – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6.900.000,0 6.400.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-404SB: Mở bằng vân tay, Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6.800.000,0 5.800.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-308B: Mở bằng vân tay,Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

7.400.000,0 6.400.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-305B: Mở bằng vân tay,Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6.500.000,0 5.000.000,0
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-306B: Mở bằng vân tay, mật mã, Bluetooth, thẻ từ, khóa cơ

6.800.000,0 5.800.000,0
Sale
Close

Đầu lọc vân tay ZIVIO ZC-13FP

3.000.000,0 2.500.000,0
Sale
Close

Đầu lọc vân tay + mật khẩu ZIVIO ZC-13FP

3.500.000,0 3.000.000,0
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A + ZC13FP: Khóa cửa vân tay, Mật mã, thẻ từ, remote, khóa cơ

6.500.000,0 6.000.000,0
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A + ZC12FR: Khóa cửa vân tay, thẻ từ, remote, khóa cơ

6.500.000,0 5.500.000,0
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A: Khóa thẻ từ, Remote, Khóa cơ

3.500.000,0 2.500.000,0
Sale
Close

Khóa cửa kính ZIVIO ZG-44F: Vân tay, mật mã, thẻ từ

5.200.000,0 4.200.000,0
Sale
Close

Khóa cửa từ khách sạn Zivio ZH-16A

3.200.000,0 2.700.000,0
Sale
Close

Khóa cửa từ khách sạn Zivio ZH-14A

3.120.000,0 2.600.000,0
Sale
Close

Khóa cửa từ khách sạn Zivio ZH-12A

3.129.000,0 2.600.000,0
Sale
Close

Khóa cửa từ khách sạn Zivio ZH-10A

2.180.000,0 1.800.000,0
Sale
Close

Khóa cửa từ khách sạn Zivio ZH-11A

3.290.000,0 2.600.000,0