Showing 1–27 of 33 results

Show sidebar
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 309 – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6,700,000  6,200,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 309B – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7,300,000  6,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 308ZB – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7,300,000  6,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-308Z – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6,700,000  6,200,000 
Sale
Close

Khóa cửa vân tay nhôm Zivio ZF-402SB: Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6,800,000  6,300,000 
Sale
Close

Khóa cửa vân tay nhôm Zivio ZF-402S: Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

5,900,000  5,400,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-400B – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7,500,000  7,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-400 – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6,900,000  6,400,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-404SB: Mở bằng vân tay, Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6,800,000  5,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-308B: Mở bằng vân tay,Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

7,400,000  6,400,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-305B: Mở bằng vân tay,Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6,500,000  5,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-306B: Mở bằng vân tay, mật mã, Bluetooth, thẻ từ, khóa cơ

6,800,000  5,800,000 
Sale
Close

Đầu lọc vân tay ZIVIO ZC-13FP

3,000,000  2,500,000 
Sale
Close

Đầu lọc vân tay + mật khẩu ZIVIO ZC-13FP

3,500,000  3,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A + ZC13FP: Khóa cửa vân tay, Mật mã, thẻ từ, remote, khóa cơ

6,500,000  6,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A + ZC12FR: Khóa cửa vân tay, thẻ từ, remote, khóa cơ

6,500,000  5,500,000 
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A: Khóa thẻ từ, Remote, Khóa cơ

3,500,000  2,500,000 
Sale
Close

Khóa cửa kính ZIVIO ZG-44F: Vân tay, mật mã, thẻ từ

5,200,000  4,200,000 
Sale
Close

Khóa cửa kính 5ASystems 5A-G9 Plus: vân tay, mã số, thẻ từ

6,800,000  5,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa kính 5ASystems 5A-G8: vân tay, mã số, thẻ từ

5,280,000  4,280,000 
Sale
Close

Khóa cửa 5ASystems SBS5000 vân tay, mã số, thẻ từ – Hàng chính hãng USA

6,800,000  5,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa 5ASystems TS7000 vân tay, mã số, thẻ từ (Màu đen)

5,680,000  4,680,000 
Sale
Close

Khóa cửa 5ASystems TS7000 vân tay, mã số, thẻ từ (Màu đồng)

5,680,000  4,680,000 
Sale
Close

Khóa cửa 5ASystems TS7000 Plus vân tay, mã số, thẻ từ (Bluetooth)

6,800,000  5,680,000 
Sale
Close

Khóa cửa SK-06 vân tay, mã số, thẻ từ – Hàng chính hãng USA (Màu đồng)

7,800,000  7,200,000 
Sale
Close

Khóa cửa SK-06 vân tay, mã số, thẻ từ – Hàng chính hãng USA

7,500,000  6,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa 5ASystems SK8000 vân tay, mã số, thẻ từ – Hàng chính hãng USA

15,900,000  13,800,000