Showing all 21 results

Show sidebar
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 309 – Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6,700,000  6,200,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 309B – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7,300,000  6,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF- 308ZB – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7,300,000  6,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa vân tay nhôm Zivio ZF-402SB: Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

6,800,000  6,300,000 
Sale
Close

Khóa cửa vân tay nhôm Zivio ZF-402S: Mở bằng vân tay, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

5,900,000  5,400,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-400B – Mở bằng vân tay, bluetooth, mật mã, app, thẻ từ, khóa cơ…

7,500,000  7,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-404SB: Mở bằng vân tay, Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6,800,000  5,800,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-308B: Mở bằng vân tay,Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

7,400,000  6,400,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-305B: Mở bằng vân tay,Bluetooth, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6,500,000  5,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-306B: Mở bằng vân tay, mật mã, Bluetooth, thẻ từ, khóa cơ

6,800,000  5,800,000 
Sale
Close

Đầu lọc vân tay ZIVIO ZC-13FP

3,000,000  2,500,000 
Sale
Close

Đầu lọc vân tay + mật khẩu ZIVIO ZC-13FP

3,500,000  3,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A + ZC13FP: Khóa cửa vân tay, Mật mã, thẻ từ, remote, khóa cơ

6,500,000  6,000,000 
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A + ZC12FR: Khóa cửa vân tay, thẻ từ, remote, khóa cơ

6,500,000  5,500,000 
Sale
Close

Khóa cửa cổng ZIVIO ZC-32A: Khóa thẻ từ, Remote, Khóa cơ

3,500,000  2,500,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-504SL: Mở bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

6,500,000  5,900,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-404SL: Mở bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

5,850,000  5,200,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-304SL: Mở bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

4,850,000  4,500,000 
Sale
Close

Khóa cửa thông minh Zivio ZF-307W: Mở bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

5,900,000  5,400,000 
Sale
Close

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-306: Mở bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

5,900,000  4,500,000 
Sale
Close

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-305C: Mở bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, khóa cơ

4,500,000  4,200,000