Hướng dẫn nâng cấp đầu ghi UNV NVR301-08B 8 kênh lên thành 10 kênh IP

💪💪 Mạnh mẽ hơn rất nhiều ➡️ Đầu 4 kênh lên tối đa 6 kênh áp dụng với mã NVR301-04LB (nhựa) , NVE301-04B (sắt). Tải fireware: https://drive.google.com/file/d/1RJytFqsaS...

Continue reading

Hướng dẫn nâng cấp đầu ghi UNV NVR301-08LB 8 kênh lên thành 10 kênh IP

💪💪 Mạnh mẽ hơn rất nhiều ➡️ Đầu 4 kênh lên tối đa 6 kênh áp dụng với mã NVR301-04LB (nhựa) , NVE301-04B (sắt). Tải fireware: https://www.smarthomehcm.com/download/fire...

Continue reading

Hướng dẫn nâng cấp đầu ghi UNV NVR301-04LB 4 kênh lên thành 6 kênh IP

💪💪 Mạnh mẽ hơn rất nhiều ➡️ Đầu 4 kênh lên tối đa 6 kênh áp dụng với mã NVR301-04LB (nhựa) , NVE301-04B (sắt). Tải fireware: https://www.smarthomehcm.com/download/fire...

Continue reading